halat
09 بهمن 1401 - 22:22

خسارت خشکسالی به ۷۰ هزار هکتار از اراضی زراعی گلستان

گرگان- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گفت: ۴۸۰ الی ۵۳۰ هزار هکتار کشت پاییزه در گلستان انجام می شود که ۷۰ هزار هکتار آن از خشکسالی تا ۱۰۰ درصد خسارت دیده اند.

محمدرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ۴۸۰ الی ۵۳۰ هزار هکتار کشت پاییزه در گلستان انجام می شود که ۷۰ هزار هکتار آن از خشکسالی تا ۱۰۰ درصد خسارت دیده و این خسارت غیرقابل جبران است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: در ۴۵۰ هزار هکتار دیگر هم که سبز شده تنها ۵۰ هزار هکتار شرایط آبیاری دارند و ۴۰۰ هزار هکتار آب در دسترس ندارند.

وی بیان کرد: خشکسالی در این مزارع تأثیرگذار بوده و تا ۱۰ درصد عملکرد محصول را کاهش می دهد.

عباسی با بیان اینکه بیشترین خسارت در مزارع شمال استان اتفاق افتاده است، گفت: در این ناحیه ۳۰ هزار هکتار جو کشت می شد که کشاورزان با توجه به کمبود بارش نتوانستند این اراضی را به زیر کشت محصول ببرند و همچنین حدود ۳۵ هزار هکتار هم گندم کشت می شد که این اراضی سبز نشده و مناطقی هم که سطح سبز داریم تا ۱۰ درصد خسارت دیده اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: به کشاورزان توصیه می شود تا حد امکان مزارع خود را آبیاری کرده و با توجه به اینکه رشد و نمو گیاه کاهش یافته است هر ۱۵ روز یکبار مزارع خود را محلول پاشی کنند.

عباسی توضیح داد: به دلیل کاهش بارندگی رشد گیاه حدود ۴۵ روز از شرایط نرمال خود عقب تر است و برای جبران آن باید علاوه بر کود پتاسه با استفاده از کودهای ریز مغذی محلول پاشی شود و هر ۱۵ روز یکبار آن را تکرار کرد.

وی عنوان کرد: پایان هفته بارش های خوبی را در استان خواهیم داشت و کشاورزان بعد از فراهم شدن شرایط بارش، از ۱۰۰ کیلو کود اوره و ۵۰ کیلوگرم پتاسه استفاده کنند تا گیاه سرپا شود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1006117